Jūsu grozs

Visi pasūtījumi tiek apstrādāti USD. Kamēr jūsu grozā esošais saturs pašlaik tiek rādīts CYN, jūs izrakstīsieties, izmantojot USD pēc jaunākā valūtas maiņas kursa.

Nav noliktavā

Dažas preces vairs nav pieejamas. Jūsu grozs ir atjaunināts.

Vai jums ir kupona kods?
Piemērotais kupona kods tiks saglabāts jūsu kontā.
Kopējā
Atlaide

Šo atlaižu kodu nevar izmantot kopā ar citu reklāmas vai atlaižu piedāvājumu.

Kopsumma
Nodokļi ietver
Nodokļi un piegāde aprēķināti pie kases
Originálny továrenský predaj📣100% originál🚚podpora na dobierku

PRAVIDLÁ A PODMIENKY

Vitajte na našom webe. Naše Služby vám poskytujeme v súlade s upozorneniami a podmienkami stanovenými v tejto zmluve (ďalej len „Zmluva“). Navyše pri používaní ktorejkoľvek z našich služieb (ako sú zákaznícke recenzie) sa na vás budú vzťahovať pravidlá, pokyny, zásady a podmienky platné pre takéto služby a sú začlenené do tejto zmluvy formou odkazu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek vykonať zmeny na týchto webových stránkach av týchto podmienkach.

 

PRÍSTUPOM, PRECHÁDZANÍM ALEBO POUŽÍVANÍM STRÁNKY SÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI PODMIENKAMI TEJTO ZMLUVY. Než budete pokračovať, prečítajte si pozorne túto zmluvu.

 

Používanie tohto webu: Vyhlasujete a zaručujete, že máte aspoň 18 rokov alebo že k tomuto webu pristupujete pod dohľadom rodiča alebo opatrovníka. V súlade s podmienkami tejto zmluvy vám udeľujeme obmedzenú, odvolateľnú, neprenosnú a nevýhradnú licenciu na prístup a používanie týchto stránok a na ich zobrazovanie vo vašom internetovom prehliadači výhradne za účelom nákupu osobných vecí od tejto stránky. ; predávané na Stránkach a nesmú byť použité pre žiadne komerčné účely alebo v mene akejkoľvek tretej strany, s výnimkou nášho výslovného predchádzajúceho povolenia. Akékoľvek porušenie tejto zmluvy bude mať za následok okamžité zrušenie licencie udelenej v tomto odseku bez predchádzajúceho upozornenia.

 


S výnimkou prípadov povolených v predchádzajúcom odseku nesmiete kopírovať, distribuovať, zobrazovať, predávať, prenajímať, prenášať, prekladať, upravovať, spätne analyzovať, rozoberať, prekompilovať alebo inak využívať stránky alebo akúkoľvek ich časť, vytvárať odvodené diela, pokiaľ to výslovne neuvádzame povoliť to písomne . Žiadne informácie poskytnuté na tejto webovej stránke nesmiete využívať na komerčné využitie ani ich používať v prospech inej spoločnosti, pokiaľ to v budúcnosti výslovne nepovolíme. Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu, ukončiť účty a/alebo zrušiť objednávky podľa nášho výhradného uváženia, vrátane, bez obmedzenia, pokiaľ sa domnievame, že správanie zákazníka porušuje platné zákony alebo poškodzuje naše záujmy.

 

Nesmiete nahrávať, distribuovať alebo publikovať prostredníctvom Stránok žiadny obsah, informácie alebo iný materiál, ktorý: (a) porušuje alebo porušuje autorské práva, patent, ochrannú známku, servisnú značku, obchodné tajomstvo alebo iné vlastnícke práva akejkoľvek osoby; (b) je hanlivý, výhražný, urážlivý, obscénny, neslušný, pornografický v obsahu alebo inak môže viesť k akejkoľvek občianskoprávnej alebo trestnej zodpovednosti podľa práva Spojeného kráľovstva; (c) obsahovať akékoľvek chyby, vírusy, červy, padacie dvere, trójske kone alebo iný škodlivý kód alebo vlastnosti. Môžeme vám prideliť heslo a identifikáciu účtu, aby sme vám umožnili prístup a používanie určitých častí Stránok. Zakaždým, keď použijete heslo alebo identifikáciu, budete považovaní za oprávnení na prístup a používanie stránky spôsobom, ktorý je v súlade s podmienkami tejto zmluvy, a nemáme žiadnu povinnosť skúmať autorizáciu alebo pôvod akéhokoľvek prístupu alebo použitia. webu.

 

Ponesiete výhradnú zodpovednosť za akýkoľvek prístup na stránku a jej používanie kýmkoľvek, kto použije heslo a identifikáciu, ktorá vám bola pôvodne pridelená, bez ohľadu na to, či je takýto prístup a používanie stránok skutočne vami autorizované, vrátane, bez obmedzenia, všetkej komunikácie. a prenosy uskutočnené prostredníctvom všetkých záväzkov (vrátane, bez obmedzenia, finančných záväzkov) vyplývajúcich z takéhoto prístupu alebo použitia. Ste výhradne zodpovední za ochranu bezpečnosti a dôvernosti hesla a identifikácie, ktorá vám bola pridelená. Musíte okamžite oznámiť Stránke akékoľvek neoprávnené použitie vášho hesla alebo identifikácie alebo akékoľvek iné porušenie alebo hroziace narušenie bezpečnosti Stránky. Po registrácii obdržíte náš newsletter s informáciami o výpredajoch, kupónoch a špeciálnych akciách. Z odberu sa môžete odhlásiť, keď ste prihlásení pomocou odkazu v ľubovoľnom e-mailovom spravodajcovi alebo vo svojom osobnom nastavení odberu.

 

POZNÁMKA: Môžeme odosielať z rôznych skladov. U objednávok obsahujúcich viac ako jednu položku môžeme vašu objednávku rozdeliť do viacerých balíčkov podľa nášho uváženia na základe skladových zásob. Ďakujem za pochopenie.

Hodnotenia a komentáre

 

Pokiaľ nie je v tejto Zmluve alebo na Stránkach uvedené inak, akýkoľvek obsah, ktorý odošlete alebo zverejníte na Stránke a/alebo nám poskytnete, vrátane, bez obmedzenia, nápadov, know-how, techník, otázok, analýz, komentárov a návrhov (súhrnne, „ Príspevky“) sú a budú považované za nedôverné a nechránené a odoslaním alebo zverejnením súhlasíte s neodvolateľnou licenciou na záznam a všetky práva duševného vlastníctva s ním spojené (s výnimkou morálnych práv, ako sú autorské práva). a bude mať bezplatné, celosvetové, trvalé, neodvolateľné a nadnárodné práva

Skatīt pilnu informāciju
Pierakstīties
Ja jums nav konta, noklikšķiniet uz Izveidot kontu.Izveidot kontu